Oferte Actualizate – MARTIE 2021

Terenurile Au Fost Introduse in INTRAVILAN Prin Elaborare Plan Urbanistic ZonalPUZ IN PRIVAT !

REGLEMENTARI URBANISTICE VALABILE in TOATA  ZONA de DEZVOLTARE :

 • Pe aceste loturi se pot construi Locuinţe Permanente sau Case de Vacanta, precum si Dotări Complementare Turistice ale acestora, Spatii Cazare in Regim Hotelier, Unitati de Alimentaţie Publica, Turism si Servicii Turistice, fie ca Unica Funcţiune, fie ca Anexe ale Spaţiului de Locuit, Spatii Comerciale, Grădiniţe, Mini Unitati de Alimentaţie Publica, Moteluri, Restaurante, etc, cu condiţia ca acestea sa nu provoace disconfort Funcţiunii Principale sau Zonei adiacente.
 • Constructiile vor fi retrase cu 3,0 m de la limita spre strada/strazi a lotului si cu o retragere de min. 2,0 m de la limitele laterale si cea de spate a lotului;
 • Amplasarea constructiilor fata de constructiile vecine (pe acelasi lot sau nu) se va face cu respectarea distantei de jumatate din inaltimea maxima admisa, dar nu mai putin de 4,0 m;
 • Constructiile invecinate se pot amplasa cuplat;
 • Gardurile spre strada se recomandă a fi executate  din zidarie de cca 40 de cm înălţime, placata cu piatra naturala ( sau sa fie executat integral din piatra) sau din gard viu;
 • Gardurile spre vecini vor fi dublate cu gard viu sau alte inchideri opace sau transparente;
 • Parcarea autovehicolelor se va face DOAR in interiorul loturilor;
 • Nu se admite divizarea loturilor;
 • Drumuri de Exploatare Existente = Supralargire la 12 m. latime:
  – 7,00 m Carosabil pentru 2 benzi de circulatie,
  – 1,50 m Trotuare si Spatiu Verde pe Fiecare Parte
  – 1,00 m. pe fiecare parte – Spatiu Rezervat Utilitati – Apa si Curent;
 • Drumuri de Acces interioare Nou Create = 12 m.latime si supralargirea celor existente la 12 m. latime:
  – 7,00 m Carosabil pentru 2 benzi de circulatie,
  – 1,50 m Trotuare si Spatiu Verde pe Fiecare Parte,
  – 1,00 m. pe fiecare parte – Spatiu Rezervat Utilitati – Apa si Curent.
 • Suprafetele de Teren necesare Supralargirii la 12,0 m latime a Drumurilor Existente, precum si a Drumurilor Interioare NOU create, vor fi Cedate de catre Fiecare Proprietar si Trecute in Domeniul Public de Interes, in conformitate cu Regulamentul de Urbanism Aferent PUZ Privat – APROBAT in baza Legislatiei in Vigoare .
 • Fasia de 10 m de la buza falezei va fi neconstruibila si va face parte din domeniul public al localitatii – Retragere conf.Aviz Apele Romane si CNZC – Zona Costiera.
 • Sunt interzise Constructiile Definitive in zona Siturilor si a Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, la mai putin de 150 m de la linia cea mai inaintata a Marii sau in Banda Litorala de 50 – 150 m latime Rezervata.
 • Loturile pentru construire vor respecta obligatoriu si cumulativ urmatoarele conditii :
  – Suprafata minim 500 mp.
  – Latime ( deschidere Ia strada ) minim 15,0 m.
  – Strada de Acces – 12,0 m. latime, conf.Reglementari PUZ.
 • NU se admite Redivizarea loturilor deja Existente din lotizari anterioare, daca NU respecta conditiile de mai sus !
 • FUNCTIUNI STRICT INTERZISE:

Activitati de Prestari Servicii generatoare de POLUARE de orice fel !!!

Terenuri Corbu Plaja Corbu Constanta

Adaugate Recent

Click pe una din casute pentru detalii